Våra fastigheter
Våra centralt belägna fastigheter i Kalmar. Den totala uthyrningsbara ytan är runt 35 000 m² och består av cirka 200 bostadslägenheter, samt attraktiva lokaler med centralt belägna butiker, bank och kontor.