Molins Lokaler & Förvaltning
Affärsidén är att förvärva, förädla och förvalta fastigheter med attraktiva lägen i Kalmar.
Bolagen ägs av Marcus Molin.

1990
förvärvades den första fastigheten belägen på Gripgatan 5. Huset byggdes om 1993 och är fortfarande i bolagets ägo. 

1991 
var det dags för det nästa hus på Stensbergsvägen 48. Det såldes 1996. På flygplatsområdet införlivades en större industrifastighet på Propellervägen 37. Huset har genomgått flera om- och tillbyggnader för att anpassas för olika hyresgästers behov.

1993 
Bostadshus på eftertraktade Malmen, Tegnérgatan 24. 

1994
Norra vägen 73 med bostäder och butikslokal.

1995
Storgatan 64 med attraktiva lägenheter på Kattrumpan.

1996
Bostäder på Stensövägen 72-74. 

1998
Stensövägen 7 och hörnhuset Esplanaden 4 och Linnégatan 6 som med omfattande ombyggnad de senaste åren och nyproduktion av lägenheter på gården och vind bytt skepnad.

1999
övertogs fem välbelägna fastigheter på Malmen, Nygatan 10-12, Tegnérgatan 12,16,18, och Lorensbergsgatan 36. Samtidigt förvärvades Heijocksgatan 11, som nu är avyttrat. Senare under året Franska vägen 26, uthyrt till lager och försäljning samt Franska vägen 13 som tidigare inrymt BPA. Fastigheten genomgick 2003 omfattande anpassning till bland annat kommunal verksamhet. Avyttrades 2008.

2001
förvärvades bolagets största fastighet vid Stortorget, granne med domkyrkan, Nordeahuset med 5000 kvm lägenheter, butiker, bank, apotek och garage. Här inryms även kontor för Molins Lokaler och Molins Förvaltning. Under året byggdes även en ny lokal anpassad för bilvård på flygplatsområdet, som avyttrades 2007.

2004
övertogs industrihotellet på Franska vägen 9 från KIFAB som genomgått ett omfattande förnyelsearbete och anpassats för nya hyresgäster. 

2005 
Industrilokal på Verkstadsgatan 43 förvärvas. 

2008
Franska vägen 24 och 28, fastigheter med bra lägen som byggts om till bland annat logistikcenter, grossiströrelse.

2009
Flera grannfastigheter vid Franska vägen 24 förvärvas och arbetet med ett industrihotell på ca 1600 kvm påbörjas. 
På Alla helgons dag, den 31 oktober 2009, avled Ola Molin på Bali. Ny ägare till bolagen är brorsonen Marcus Molin. 

2010 
Projekt Varvsvillan säljs. Industrihotellet på Franska vägen färdigställs. 

2011 
Flygplanet 9, industrifastighet på Propellervägen 37 säljs.
Tegnérgatan 14 förvärvades. 

2012 
Tegnérgatan 14 renoverades och nya studentlägenheter byggdes på Nygatan 10. 

2013
Generatorn 3, Franska vägen 24 säljs.

2014
Våra fastigheter i kvarteren Svetsen och Babianen säljs.
Projektering av nybyggnation av hyresrätter med centralt läge pågår, med planerad byggstart under våren 2014.
Förvärv av fastighet med centralt belägna hyresrätter klart, med tillträde under sommaren 2014.


På Alla helgons dag, den 31 oktober 2009, avled Ola Molin på Bali. Ny ägare till bolagen är brorsonen Marcus Molin.